انتشارات حقوق پویا

خلاصه ترتیب سهم الارث و طبقات مختلف به صورت دسته بندی شده

سهم الارث طبقه اول 1 – کسانی که یعنی نصف می برند عبارتند از : الف) دختر منحصر به فرد ب) زوج با نبودن اولاد ج)خواهر منحصر به فرد ابوینی یا ابی ماده899 ق.م بند3 2 – کسانی که یعنی ربع می برند عبارتند از: الف) زوجه یا زوجات با نبودن اولاد ب) زوج در صورت فوت زوجه با بودن اولاد […]

سبد خرید بستن