انتشارات حقوق پویا

کشف علمی جرایم در فضای مجازی

مقدمه: (کشف علمی جرایم یا همان پلیس علمی) یکی از شاخه های جرم یابی است که بر مبنای علوم تجربی و دلایل فیزیکی به کشف جرایم و شناسائی مجرم و اثبات جرم می پردازد.تاکنون کتب و مقالات زیادی در خصوص کشف علمی جرایم نگارش و به رشته تحریر درآمده است لکن همگی در حوزه کشف […]

خلاصه ترتیب سهم الارث و طبقات مختلف به صورت دسته بندی شده

سهم الارث طبقه اول 1 – کسانی که یعنی نصف می برند عبارتند از : الف) دختر منحصر به فرد ب) زوج با نبودن اولاد ج)خواهر منحصر به فرد ابوینی یا ابی ماده899 ق.م بند3 2 – کسانی که یعنی ربع می برند عبارتند از: الف) زوجه یا زوجات با نبودن اولاد ب) زوج در صورت فوت زوجه با بودن اولاد […]

سبد خرید بستن